vælg et emne
... eller vælg et emne

Rapporter og redegørelser


 

Alkohol og hash

"Plan for tilbud til børn og unge, der har problemer med rusmidler og pengespil", Departementet for Sundhed, 2019

"National indsatsplan mod hash", Departementet for Sundhed, 2016

"Omkostninger til misbrug i Grønland", Departementet for Sundhed, 2015

"Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling", Departementet for Sundhed, april 2015

”Misbrugsbehandling, behov og samfundsmæssige gevinster”, Departementet for Sundhed og Infrastruktur, 2014

"Handleplan for alkoholområdet i Grønland 2013 – 2019", Departementet for Sundhed og Infrastruktur, 2013

"Rapport: Temadag om hash", Departementet for Sundhed, 2013

"Redegørelse omkring fremtidige alkoholbehandlingstilbud", Departementet for Sundhed, 2012

"Tid til holdningsændring - Statusrapport efter tre seminardage om alkohol i Nuuk 2011", Departementet for Sundhed, 2011

"Volds- og alkoholrelaterede skader behandlet i det grønlandske sundhedsvæsen", Audit Projekt Odense, 2010


Folkesundhed
"Inuuneritta II - Naalakkersuisuts strategier og målsætninger for folkesundheden 2013-2019", Departementet for Sundhed, 2012

"Midtvejsevaluering af folkesundhedsprogrammet Inuuneritta", Finn Kamper- Jørgensen, Tine Pars og Line Dalentoft, 2011

”Folkesundhedsprogram – Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012”, Inuuneritta, Grønlands Hjemmestyre

”Redegørelse om Folkesundhedsprogrammet”, Direktoratet for Sundhed, 2006

"Et projekt om livskvalitet & sundhed i Qasigiannguit", Hanne Nørby & Tine Curtis, Statens Institut for Folkesundhed og Direktoratet for Sundhed, 2005


Fysisk aktivitet
"Handleplan for fysisk aktivitet 2015 – 2019", Departementet for Sundhed, 2015

"Idekatalog - Inspiration til fremme af fysisk aktivitet", Departementet for Sundhed, 2015


Kost
"Rapport fra Ernærings – og Motionsrådets minikonference "Spis mere fisk"", Ernærings- og Motionsrådet, 2013

 


Kræft

"Brystkræftscreening - en samfundsøkonomisk analyse", Departementet for Sundhed, 2016

"Forslag til kræftplan 2013", Departementet for Sundhed og Infrastruktur, 2013

"Kræftredegørelsen 2011", Departementet for Sundhed, Grønlands Selvstyre, 2011


Palliation og rehabilitering

"Forslag til en National Rehabiliteringsstrategi 2017", Departementet for Sundhed, 2017

"Redegørelse af muligheden for at etablere et rådgivnings- og rehabiliteringscenter i Grønland", Departementet for Sundhed, 2016

"Muligheder for rehabiliterende og lindrende (palliativ) indsats til personer med livstruende sygdom", Departementet for Sundhed, 2015

”Redegørelse for pallitativ indsats”, Departementet for Sundhed og Infrastruktur, 2014

 


Psykiatri

"Rapport vedrørende tvang i psykiatrien", Landslægeembedet, 2016

"Forslag til demensplan 2013", Departementet for Sundhed og Infrastruktur, 2013

"Demensredegørelse", Departementet for Sundhed, 2012

”Redegørelse omkring telepsykiatri i Grønland og forslag til strategi for implementering”, Psykiatrisk område, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Departementet for Sundhed, 2012

”Status for opfølgning af anbefalingerne i "Redegørelse på det psykiatriske område, 2010” og forslag til plan for det videre arbejde i 2013-2017”, Departementet for Sundhed, 2012

"Redegørelse på det psykiatriske område, 2010", Departementet for Sundhed,

 


Rygning

"Handleplan for forebyggelse af rygning 2017-2019", Departementet for Sundhed, 2017

"Strategi for forebyggelse af rygning 2012 - 2013", Departementet for Sundhed, 2012 


 

Selvmord
"National strategi for selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019", Departementet for Sundhed og Infrastruktur, 2013

”Hope and Resilience – Suicide prevention in the Arctic, conference report”, redigeret af Christina Viskum Lytken Larsen, Cecilia Petrine Pedersen, Stina W. Berthelsen, Clara Chew.

”Notat om selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge i Grønland”, MIPI, PAARISA og Statens institut for Folkesundhed, 2007

 


Sundhedsregulativ
"National plan for implementering af det internationale sundhedsregulativ (IHR) i Grønland", Departementet for Sundhed, 2012

Bilag til "National plan for implementering af det internationale sundhedsregulativ (IHR) i Grønland".


 

Sundhedsvæsenet

"Redegørelse af, hvilke sygdomstyper som medfører, at en patient henvises til sundhedsydelser i Danmark samt muligheden for at nedbringe antallet af patienter, der er nødt til at forlade landet kortvarigt eller på ubestemt tid." Departementet for Sundhed, 2019

"Informationshæfte: "Sundhedsreformen - Den nødvendige forandring", Departementet for Sundhed, 2010

"Redegørelse om Sundhedsreformen, 2010", Departementet for Sundhed, 2010

"Grønlands sundhedsvæsen - udfordringer for fremtiden", (sammenfatning og konklusioner), Deloitte, 2010

”Sundhedsreform - Oplæg til strukturændringer i det grønlandske sundhedsvæsen”, Departementet for Familie og Sundhed, 2008

”Redegørelse vedrørende forslag til reform af sundhedsvæsenets struktur”, Direktoratet for Sundhed, 2007


 

Sundhedsundersøgelser

"Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2014 - Levevilkår, livsstil og helbred," Inger Kathrine Dahl-Petersen, Christina Viskum Lytken Larsen, Nina Odgaard Nielsen, Marit Eika Jørgensen, Peter Bjerregaard. SIF's Grønlandsskrifter nr. 28, Statens Institut for Folkesundhed, 2016.

"Trivsel og sundhed blandt folkeskoleelever i Grønland - resultater fra skolebørns undersøgelsen HBSC Greenland i 2014," Red. Birgit V. Niclasen, SIF's Grønlandsskrifter nr. 27, Statens Institut for Folkesundhed, 2015

"Hvordan går det? Folkesundhed i Grønland 2014", Peter Bjerregaard, Birgit Niclasen, Nadja Frederiksen og Ea Cecilie Aidt. Departementet for Sundhed 2015

”Den individuelle helbredsundersøgelse af beboere i Avanersuaq i april-maj 2011”, Departementet for Sundhed. Grønlands Selvstyre, 2011.

”Sundhedsundersøgelsen i Avanersuaq 2010”, Bjerregaard P, Dahl-Petersen IK. SIF’s Grønlandsskrifter nr. 23. København, Statens Institut for Folkesundhed, 2011.

”Sygdom og sundhedsvæsen – Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009”, redigeret af Anni Brit Sternhagen Nielsen og Peter Bjerregaard. SIF’s Grønlandsskrifter nr. 21. Statens Institut for Folkesundhed, København, 2011.

"Levevilkår, livsstil og helbred - Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009", Peter Bjerregaard (SIF), Ea Cecilie Aidt (Departementet for Sundhed), Statens Institut for Folkesundhed.

”Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007”, redigeret af Peter Bjerregaard, Inger Katrine Dahl-Petersen

”Notat om unge med god trivsel”, MIPI, PAARISA, Statens Institut for Folkesundhed, 2007

"Unges trivsel i Grønland", Af Tine Curtis, Helmer Bøving Larsen, Karin Helweg-Larsen, Cecilia Petrine Pedersen, Ingelise Olesen, Kristian Sørensen, Marit Eika Jørgensen, Peter Bjerregaard, Inussuk, Arktisk Forskningsjournal 1, 2006

"Folkesundhed blandt skolebørn - Resultater fra HBSC Greenland undersøgelsen 2010", Statens Institut for Folkesundhed, Departement for Sundhed, 2011

”Sundhed på toppen - Resultater fra Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) undersøgelsen i Grønland i 2006”, Af Birgit Niclasen, Katja Løngaard, Laila Kærgaard Laursen, Christina Schnohr, Inussuk, Arktisk forskningsjournal 1, 2007

”Sundhed og helbred hos skolebørn i Grønland fra 1994 til 2002 (HBSC)”, Christina Schnor m.fl, Inussuk, Arktisk, 2004

 


Tidlig indsats
”Tidlig indsats overfor gravide”, Peqqissaanermik Ilinniarfik og Direktoratet for Sundhed, 2006Tuberkulose

"National TB strategi 2017-2021", Departementet for Sundhed, 2017Abort
”Abort i Grønland”, Peter Bjerregaard (Red.), Inussuk, Arktisk Forskningsjournal 2, 2001


 

Seksuelt misbrug
”Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i Grønland”, Red. Bjarne B. Nielsen m.fl., PAARISA, 2000 

 
Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"Rapporter og redegørelser". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk