vælg et emne
... eller vælg et emne

Bidrag til debatten i Uge 18

Vil du gerne være med til at skabe debat om voksnes ansvar i forhold til børn og unges brug af alkohol? Så er det nu, du skal søge om midler fra Uge 18 Puljen.

Uge 18 er ugen, hvor borgere, skoler, foreninger, forebyggelsesudvalg og kommuner opfordres til at planlægge og gennemføre arrangementer, hvor der sættes fokus på og skabes debat om alkoholvaner og drikkemønstre.

Du har mulighed for at ansøge Departementet for Sundhed om midler til afholdelsen af dit Uge 18 arrangement frem til d.15. marts.

I år er overskriften for Uge 18 ”Voksenansvar”. Det er afgørende for børn og unges sundhed at forældre og andre voksne omkring dem spiller en aktiv rolle i deres liv.

-”Voksne har rigtig gode muligheder for at forebygge, at børn og unge bruger alkohol og andre rusmidler. For eksempel ved at skabe rammerne for en god og åben dialog om alkohol, ved at sætte grænser og ved at støtte børn og unge til en aktiv fritid”, siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Lund Olsen og fortsætter.

”Jeg håber, at de lokale Uge 18 arrangementer kan være med til at sprede budskabet om, at det er gennem samvær, samtale og deltagelse, at vi skaber de bedst mulige betingelser for en tryg opvækst og et godt og meningsfyldt børne- og ungdomsliv uden alkohol”. 

Uge 18 tager afsæt i de tre råd fra Alkohol- og Narkotikarådet om alkohol: 

• Børn og unge under 18 bør helt undgå at drikke alkohol.
• Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol.
• Max 4 genstande ved samme lejlighed.

Yderligere oplysninger om Uge 18 og ansøgningsskema findes på: www.peqqik.gl/uge18

For yderligere oplysninger kontakt Sundhedsfaglig konsulent Lisa Christiansen tlf: +299 34 66 50 eller e-mail: lich@nanoq.gl.