vælg et emne
... eller vælg et emne

Serviceniveauet på sundhedsområdet bliver bevaret


På trods af at sundhedsområdet ifølge finanslov for 2015 skal bidrage med en besparelse på 15 mio. kr., så er det i 2015 muligt at undgå forringelser af borgernes behandling og service.  Pengene bliver skaffet fra et overskud på regnskabet for 2014

Martha Lund Olsen, Naalakkersuisut for Sundhed, arbejder målrettet for at opretholde uændret service på sundhedsområdet i 2015 og årene fremover:
For mig er det afgørende, at de her besparelser ikke kommer til at gå ud over den behandling, vi kan tilbyde syge medborgere. Vi skal have råd til at behandle sygdom. Heldigvis brugte sundhedsvæsenet ikke alle bevilligede midler på sidste års budget, så der er penge i kassen til at dække de ca. 15 mio. kroner, som er den pålagte rammebesparelse for 2015".

Fortrinsvist skal pengene hentes ved at gøre sundhedspersonalets arbejdsgange mere effektive og ved at anvende teknologien smartere, så man kan opnå det samme resultat for færre penge.

Fremadrettede initiativer på sundhedsområdet 
Naalakkersuisut er meget opmærksomme på, at sundhedsvæsenets tilbud har stor betydning for befolkningen.
Jeg har lyttet til de bekymringer, der har været fremført i forbindelse med arbejdet om finansloven for 2015 og taget initiativ til en tilbundsgående analyse af sundhedsvæsenets økonomi som en del af forberedelsen af FFL 2016” udtaler Martha Lund Olsen. 

Analysen, som er igangsat forud for de kommende finanslovsforhandlinger, skal se på hvor stort det økonomiske behov vil være, under hensyntagen til en række opstillede servicemål. Målet er, at der kan indgås et bredt flerårigt forlig omkring sundhedsområdet, som vil give gode og sikre rammer for sundhedsvæsenet og samtidig en holdbar økonomisk udvikling på området.

Første del af arbejdet forventes afsluttet med udgangen af maj i år, medens den endelige rapport forventes færdig i september.For yderligere oplysninger kontakt:
Konst. Souschef Leif Grønvold Jensen, e-mail: legj@nanoq.gl , telefon (+ 299) 34 66 16.