vælg et emne
... eller vælg et emne

Forholdene for indlagte børn på Dronning Ingrids Hospital

Børnetalsmanden kræver i en artikel på Sermitsiaqs hjemmeside, bedre forhold for indlagte børn på Dronning Ingrids Hospital. Sundhedsledelsen arbejder sammen med ledelsen på Medicinsk Område på at beskrive, hvordan forholdene kan gøres bedre både på kort og langt sigt.

Børnetalsmanden kræver i en artikel på Sermitsiaqs hjemmeside, bedre forhold for indlagte børn på Dronning Ingrids Hospital. Sundhedsledelsen arbejder sammen med ledelsen på Medicinsk Område på at beskrive, hvordan forholdene kan gøres bedre både på kort og langt sigt.

Vi erkender at forholdene for børnene kunne være bedre. Som børnetalsmanden påpeger så kunne det være ønskeligt at børn og voksne patienter på medicinsk afdeling er mere adskilt. I dag er der 8 senge umiddelbart i forbindelse med det voksenmedicinske afsnit.
 
At børnesengene ligger i forlængelse af de voksenmedicinske  senge har den fordel, at man i det daglige fleksibelt kan øge og mindske antallet af henholdsvis børne- og voksensenge.
 
Dette er hverken optimalt for børnene eller de voksne patienter, men alternativet under nuværende rammer er, at børn og voksne med medicinske lidelser skal vente længere på et undersøgelses – og behandlingstilbud
 
Styrelseschef i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Jóanis Erik Køtlum forklarer:
-På kort sigt arbejder vi på i videst muligt omfang, at undgå voksne patienter i børneafsnittets senge. Vi undersøger, om der kan laves yderligere initiativer for at forbedre daglidagen under nuværende fysiske og personalemæssige rammer. Personalet på medicinske afdeling gør en kæmpe stor indsats i at give børnene en god behandling og god dagligdag.
 
På længere sigt er løsningen at få nogle anlægsmidler tildelt, således at udbygningen af Dronning Ingrids Hospital kan færdiggøres som planlagt. Den manglende udbygning af Dronning Ingrids Hospitals vedrører Medicinsk og Psykiatrisk Område.
 
Opgaven er ikke helt enkel, idet vi også skal sørge for, at voksne syge får den
behandling de har krav på. Det er en balancegang og vi arbejder som sagt med at gøre det bedre for børnene, uden at det samtidig går ud over andre patienter. 

På vegne af Sundhedsledelsen
Styrelseschef Jóanis Erik Køtlum

Information
Yderligere information: Styrelseschef Jóanis Erik Køtlum, telefon 34 43 93.

Debatindlægget fra MIO
Se det ved at klikke her