vælg et emne
... eller vælg et emne

Vil du klage?

Før du klager

Når du har været i behandling i sundhedsvæsenet, kan der opstå spørgsmål.

•  Hvorfor gjorde lægen, som han eller hun gjorde?
•  Er det normalt at have disse følger efter en operation?
•  Kunne behandlingen have været anderledes?

Spørgsmål som kan skabe tvivl og gøre dig vred eller ked af det.

• En samtale er for dig, som har oplevet en behandling, du ikke er tilfreds med.
• Du ønsker en forklaring på, hvorfor du fik netop den sygdomsbehandling.
• En samtale kan hjælpe dig med at få de afklaringer og de svar, du søger.

Tag kontakt til Sundhedsvæsenets patientvejleder på siunnersorti@peqqik.gl eller telefon 34 40 50 mandag til fredag fra 13.00-15.00.Klag over sundhedsfaglig behandling

Klager over sundhedsfaglig behandling omfatter behandling foretaget af sundhedspersonale både i og udenfor det offentlige sundhedsvæsen herunder:

 • Undersøgelser
 • Diagnose og behandling af sygdomme
 • Fødselshjælp
 • Pleje
 • Forebyggelse og sundhedsfremme af den enkelte patient
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Sundhedspersonalets tavshedspligt
 • Lægeerklæringer

Klag over serviceniveauet

Klager over service ved sundhedsvæsenet omfatter serviceforhold ved det offentlige sundhedsvæsen herunder:

 • Personalets opførsel
 • Åbningstider
 • Ventetid
 • Lokaleforhold

Anmodning om erstatning
Du kan anmode om erstatning i forbindelse med din patientklage over behandling foretaget af sundhedspersonale ved det offentlige sundhedsvæsen.

Du kan få en erstatning som kompensation for at have lidt svie og smerte eller et økonomisk tab som følge af en fejlbehandling, du har fået.

Du kan anmode om erstatning for:

 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte
 • Varige mén
 • Erhvervsevnetab
 • Tab af forsørger
 • Helbredsudgifter og dækning af andet økonomisk tab som følge af fejlbehandling

Hvis du har meddelt, at du ønsker at anmode om erstatning, da du sendte din klage over sundhedsfaglig behandling, videresender Landslægeembedet din erstatningsanmodning til Departementet for Sundhed.

Bemærk:
Du kan anmode om erstatning, samtidigt med at du indsender en klage over sundhedsfaglig behandling.

Din anmodning vil først blive behandlet, når din klagesag er endeligt afgjort.

Du har kun mulighed for at få erstatning, hvis du har fået medhold i din patientklage over sundhedsfaglig behandling.

 


Bemærk:
Du bør altid først kontakte det behandlingssted hvor hændelsen eller behandlingen er sket, for at tale med personalet om din oplevelse af hændelsen og få svar på dine spørgsmål om forløbet, eller den behandling du har fået. Når du henvender dig, vil du få at vide hvordan samtalen kommer til at foregå og hvem du kommer til at tale med.

Læs mere om hvordan du klager og indsend din klage på Sullissivik.

Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"Vil du klage? ". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk