vælg et emne
... eller vælg et emne

Indlæggelse på Psykiatrisk Afdeling A1 i Nuuk

Sanamut Aqqut 2,
Postboks 1001
3900 Nuuk
Telefon: (+299) 34 47 99 
Telefon: (+299) 34 41 20 - hvis du er i et ambulant forløb, hvor du er henvist til afdelingen
E-mail: psykiatrisk-sekretariatet@peqqik.gl

Afdelingen er en akut modtagerafdeling, som tilbyder behandling, pleje og omsorg til unge, voksne og ældre borgere med psykiske lidelser fra hele Grønland.
I afdelingen findes et skærmet afsnit, for patienter med særligt behov for omsorg og beskyttelse.
Afdelingen har plads til 9 patienter i det åbne afsnit, 3 patienter i det skærmede afsnit og 7 dagpatienter.

Aktiviteter på afdelingen

Kl. 7.00-7.30 Personaleskift
Kl. 8.00 Morgenmedicin
Kl. 8.00 - 8.45 Morgenmad
Kl. 9.00 - 9.30 Morgengymnastik og Morgenmøde for patienter og personale
Kl. 9.30 -15.00 Patienter skal være i afdelingen fra kl. 9.00-15.00.
I dette tidsrum er der samtaler med læge, psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut samt individuel pleje og behandling, herunder aktiviteter.
Kl. 9.30 - 15.00 Individuelt aftalte aktiviteter i Psykiatrisk Terapi ifølge behandlingsplan
Kl. 11.30 - 2.15 Frokost og middagsmedicin
Kl. 12.30 - 13.15 Middagsrapport for personale
Kl. 14.00 Eftermiddagskaffe
Kl. 15.00 - 15.30 Personaleskift
Kl. 17.00 - 17.15 Aftenmøde for patienter og personale. Fordeling af opgaver og information
Kl. 17.45 Aftensmad og medicin
Kl. 19.30 – 21.00 Aftenkaffe
Kl. 21.00 Natmedicin
Kl. 22.30 Ro i afdelingen
Kl. 24.00 - 06.00 Yderdøre er aflåst

Ved indlæggelsen
Du vil blive modtaget af personalet i afdelingen og derpå tilset af den vagthavende læge.
Inden for det første døgn taler du med en overlæge, som er speciallæge i psykiatri.

Behandler Teams
Du vil ved indlæggelsen få tildelt 1-2 kontaktpersoner. Kontaktpersonerne vil sammen med dig og den ansvarlige læge, planlægger behandlingen for den tid du er indlagt.
Din behandlingsplan vil du modtage på skrift.
 
Dit behandler team kan omfatte flere faggrupper.

Aktiviteter i afdelingen
Der er mulighed for forskellige aktiviteter i afdelingen som spil, se DVD, bage, gå ture m.m. Har man medbragt egen computer eller mobiltelefon er der mulighed for at blive koblet på nettet.
Dette er gratis. Medbringes på eget ansvar.

Husmøde
Der afholdes husmøde hver fredag kl. 11.00, hvor der også
aftales fællesaktiviteter. 
Det forventes at både personale og patienter deltager i husmødet.

Morgengymnastik og morgenmøde
Morgengymnastikken starter kl. 9, og bagefter er der morgenmøde. Patienter og personale deltager i begge dele da dette er en obligatorisk del af behandlingen. Her informeres du om tidspunkt for lægesamtale, dagens gøremål og aktiviteter i afdelingen og i Psykiatrisk Terapi.
Du vil samtidig få navn på din kontaktperson for dagen.
Her bliver nye patienter og personale introduceret.
Alkohol og rusmidler
Det er ikke tilladt at indtage alkohol og euforiserende stoffer, hverken i eller uden for afdelingen. Overtrædelse af dette kan medføre konsekvenser for din behandling. Se husorden på opslagstavlen.
Rygning
Der må kun ryges i de opstillede rygepavilloner. I perioder hvor døren i afdelingen er låst er der faste rygetider en gang i timen.

                                   
Gåture/byture
Som udgangspunkt skal du det første døgn blive i afdelingen.
Herefter aftales udgang individuelt.

Weekend
For nogle patienter vil det være muligt at være hjemme i weekender som en del af behandlingen. Nærmere aftale herom laves med kontaktperson og læge.

Besøgstid
Alle hverdage: Kl. 15-17.00 og kl. 19-21.
Weekend: kl. 10 - 17 og 19-21.
Børn under 18 år må ikke komme i afdelingen. Der kan dog arrangeres besøg mellem børn under 18 år og deres pårørende efter nærmere aftale med personalet.
 

Patienttelefon
Du kan låne en telefon til et opkald om dagen, til at kontakte familie og venner.

Pårørende
I Psykiatrisk Afdeling mener vi, det er vigtigt at inddrage netværket.
Det kan være svært for pårørende, at den man holder af har det psykisk dårligt. Derfor er familien altid velkommen til at komme på besøg og til at henvende sig til personalet.
Personalet har tavshedspligt. Vi vil derfor aldrig orientere pårørende om din sygdom, uden du har givet samtykke til det.
Personalet kan overfor pårørende bidrage med generel viden om det at have en psykisk lidelse.

Tøjvask
Under indlæggelsen er du velkommen til at vaske tøj på afdelingen.

Medicin
Der udleveres medicin:

  • Mellem kl. 8-9
  • I forbindelse med frokost
  • I forbindelse med aftensmad
  • Mellem kl. 21-22
  • Efter individuelt behov

 

Psykiatrisk Terapi
Der kan henvises til Psykiatrisk Terapi, efter nærmere aftale med lægen. I terapien får du hjælp til for eksempel at træne de færdigheder, som du har brug for i din hverdag, komme i gang med motion eller træne socialt samvær.
Hver fredag er der café Puilasoq i Psykiatrisk Terapi kl. 13-15.
Alle indlagte og tidligere patienter er velkomne til at deltage i caféen.

Socialrådgiver
I starten af din indlæggelse kommer du til samtale hos en socialrådgiver omkring dine sociale forhold.
Spørgsmål vedrørende familieforhold, økonomi, arbejde og bolig kan drøftes.
Ved behov formidler afdelingens socialrådgiver kontakt til socialrådgiveren i din hjemkommune. Bor du i Nuuk skal du bruge din egen sagsbehandler.
Socialrådgiverne kan også være behjælpelige med at skaffe kontakt til din sagsbehandler.

Psykolog
Der kan henvises til samtalebehandling eller psykologisk undersøgelse efter nærmere aftale med lægen.

Tolk
Der er mulighed for at tilkalde tolk til samtale. I aften- og nattetimerne vil der, så vidt det er muligt, være grønlandsksproget personale på arbejde.

Klagemuligheder
Vil du klage over behandlingen, henvises du til pjecer om klagemuligheder, der fås i afdelingen. Personalet hjælper dig gerne med råd og vejledning.

Medbragte værdigenstande
Der er mulighed for at opbevare penge og mindre værdigenstande i et lille aflåst skab. Bortkomne genstande eller kontanter erstattes ikke, uanset de opbevares på stuen eller opbevares af personalet i aflåst skab.
Lån og salg af værdigenstande dertil lån og salg af cigaretter mellem patienter er ikke tilladt.
Bytning af tøj og lignende er ligeledes ikke tilladt i afdelingen.
Se husordensregler på opslagstavlen.

Cafeteria
Der er cafeteria, hvor du kan købe mindre fornødenheder. Her har dine pårørende også mulighed for at købe mad og drikke.

Indkøb
Der er indkøb hver tirsdag og fredag. Personalet hjælper, hvis du ikke selv kan gå ud.

Bibliotek
Der er mulighed for at låne bøger, når bibliotekaren kommer i afdelingen.

Distriktspsykiatri / Ikaarsaarfik
Efter udskrivelsen er der nogle patienter fra Nuuk, der tilknyttes Distriktspsykiatrien / Ikaarsaarfik, som en fortsættelse af behandlingen. Distriktspsykiatrien er også at finde på Psykiatrisk Afdeling.
Patienter fra kysten kan blive tilknyttet distriktspsykiatrien på det lokale sygehus.

Læs ovenstående informationer samlet i pjecen her

Læs generelt om Psykiatrisk Afdeling her

Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"Indlæggelse på Psykiatrisk Afdeling A1 i Nuuk". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk