vælg et emne
... eller vælg et emne

Rådgivning og hjælp

Liste over rådgivningsmuligheder, foreninger og tilbud:

TELEFONRÅDGIVNING (Tusaannga) – læs mere her

AFHÆNGIGHED OG RUSMIDLER

Allorfik.gl, Videncenter om Afhængighed

Visiterer til behandling for afhængighed i:

 • Ilulissat, Qaqortoq, Aasiaat, Sisimiut og Nuuk med et 17 ugers ambulant behandlingsforløb
 • Katsorsaavik Nuuk som dagbehandling i 6-8 uger i Nuuk eller lokalt i byer efter kommunernes ønske
 • Center for Ludomani i Odense eller som internetbaseret behandling
 • Efterbehandling
 • Pårørendebehandling
 • Rådgivning ved problemer med rusmidler og spil
 • Monitorering og evaluering af indsatsen.

 

BØRN OG UNGE
Paarisa.gl – forebyggelsesafdeling indenfor det sociale og sundhedsfaglige område
Paarisa beskæftiger sig med følgende kerneområder:

 

 • Implementering af Inuuneritta III – Naalakkersuisuts strategi for samarbejde om det gode børneliv 2020 – 2030
 • Implementering af Kililiisa – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018 – 2022
 • Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til: Alkohol, rygning, kost, fysisk aktivitet og mental sundhed
 • Selvmordsforebyggelse
 • Seksuel sundhed, herunder ”Dukkeprojektet”
 • Data
 • Styrkede rammer for den frivillige indsats på børneområdet

 

MIO.gl – Grønlands børnerettighedsinstitution
MIO arbejder for at udbrede kendskabet om FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) i Grønland. MIO arbejder for, at FNs Børnekonvention omsættes til konkrete indsatser, som forbedrer dagligdagen for – særligt udsatte – børn og unge i Grønland.

 

FORÆLDREFORBEREDELSE
Manu.gl
MANU følger forældrene på den vigtige og spændende rejse fra de første to streger på graviditetstesten til hverdagen med det 5 til 6 årige barn.

Kommende forældre får tilbudt forældreforberedelse lokalt, derudover kan du her på hjemmesiden finde MANU materialerne.

 

SEKSUEL MISBRUG OG VOLD
Socialstyrelsen.gl
Socialstyrelsen - arbejder med forebyggende arbejde, behandling, rådgivning og vejledning.
Socialstyrelsen er ansvarlig for følgende tilbud til borgene:

Killiliisa: behandlingstilbud til voksne med seksuelt grænseoverskridende adfærd overfor børn og unge

Allia: tilbud til borgere der udøver vold

Rejsehold for børn og unge: udredning og behandling til børn og unge, som har været udsat for seksuel misbrug eller udviser selvskadende eller seksuel krænkende adfærd

Rejsehold for voksne: behandlingstilbud til voksne, som har senfølger efterseksuelle overgreb.

Tussaannga: Telefonrådgivning

 

Ved anmeldelse af seksuel misbrug og vold kontakt da politiet i dit lokalområde på 701448.

 

SYGDOM; HANDICAP OG ÆLDREOMRÅDET
Kræft
Neriuffik.gl - Kræftens bekæmpelse i Grønland

Psykisk sygdom
Sugisaq.gl – arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering for pårørende og mennesker med psykiske sygdomme og handicaps

Handicap
Tilioq.gl – Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq
Tilioq arbejder for, at personer med handicaps rettigheder bliver overholdt, så de kan leve et værdigt liv på lige fod med alle andre.

Læs også om tilbud til borgere med særlige behov på socialstyrelsens hjemmeside – socialstyrelsen.gl.

Ældre
Utoqqaat.gl – Utoqqaat illersuisuat – ældretalsmanden
Ældretalsmandens formål er at forbedre de ældres levevilkår og at de ældre bliver hørt af politikerne og det øvrige samfund.