vælg et emne
... eller vælg et emne

Kommunikation, presse og logo

Det er vigtigt, at der er lavet en aftale, inden pressen møder op på Sundhedsvæsenets område. På den måde kan pressen også bedst muligt blive hjulpet i forhold til interview- og billedmuligheder etc. af personalet.

Interview af ledelse og optagelser på afdelinger og lokationer
Ved ønske om interview af ledelsen bedes spørgsmålene sendes med i henvendelsen til Sundhedsledelsen@peqqik.gl.
Da besvarelser ofte afhænger af input fra klinisk personale, som har patientkontakt det meste af dagen, må der forventes en svartid og forberedelsestid til interviews på min. 48 timer.
Det samme gør sig gældende, når det drejer sig om fysiske optagelser, da personalet skal have tid og lejlighed til at forberede patienter og pårørende.

Patienter og medarbejderes medvirken
Ønsker pressen at tale med og/eller filme/fotografere patienter eller medarbejdere, kan det udelukkende foregå med samtykke fra patienten/medarbejderne selv.
I nogle tilfælde kan kommunikationskonsulenten eller Ledelsessekretariatet være det kontaktskabende led - og det vil altid være med hensyntagen til patienterne tilstand og medarbejdernes arbejdspres.
Patienter, som er ude af stand til at give samtykke, eller som ikke ønsker at blive fotograferet eller at få besøg af pressen, har en berettiget forventning om, at Sundhedsvæsenet bistår dem - ved at nægte pressen adgang til patientens sengestue.
Ved aftale om interviewes, fotografering eller filmning skal denne aftale i stand i tids nok til at give personalet tilstrækkelig med tid til at informere øvrige patienter og medarbejdere, således at de kan afgøre, om de eventuelt vil medvirke.

Tilladelsesblanket
Når en aftale om besøg af pressen, optagelser, fotografering eller lignende er indgået foreligger følgende fremgangsmåde:
1. Blanketten Tilladelse til producenter/journalister (Engelsk version her) udfyldes og sendes til personalet som aftalen er indgået med samt kommunikation@peqqik.gl
2. Blanketten returneres fra kommunikation@peqqik.gl med officiel stempel og godkendelse

Logo
Hent Sundhedsvæsenets logo (Bølge og logohoved)
Hent Sundhedsvæsenets logohoved (Kun logohoved)
Hent Sundhedsvæsenets logohoved (Med tekst)
Hent Tandplejens logo (Sundhedsvæsenet og Aaveq)
Hent tandplejens Aaveq (Hvalros)