vælg et emne
... eller vælg et emne

Lærervejledning til Snak om det

HVAD KRÆVER MATERIALET AF MIG SOM LÆRER?
Undervisningsmaterialet kræver ikke, at du har et indgående kendskab til psykisk sygdom. Materialets fokus er at lære børn at sætte ord på deres tanker og følelser – og at spejle de tanker og følelser, som man går med, når man er barn i en familie, hvor psykisk sygdom fylder. Vi har i materialet valgt at sætte fokus på nogle af de mest udbredte diagnoser. Samtidig ved vi, at de tanker og følelser som børn går med, når ens forælder er ramt af en psykisk sygdom går på tværs af diagnoserne. Altså kan barnet, hvis far er ramt af en psykose godt spejle sig i nogle af de tanker og følelser, som pigen, hvis far er ramt af angst, har.

Materialet er ikke kun målrettet de klasser, hvor du er bekendt med, at der er en elev som er pårørende. Materialet skal snarere ses som en del af det almene trivselsarbejde. Vi opfordrer derfor også til, at du skriver det ind i din årsplan, at I skal arbejde med ’Snak om det’. Øvelserne i materialet har særlig relevans for elever som er pårørende, da de oftere end andre børn kan have svært ved at mærke følelser og grænser. Det er særligt vigtigt for netop disse børn at lære at sætte ord på deres tanker og følelser, da det øger deres modstandskraft, og dermed gør det lettere for dem at mestre det livsvilkår, det er at være pårørende.

HVORFOR HANDLER MATERIALET OM TANKER OG FØLELSER OG OM AT DELE DEM I KLASSEN?

Denne del af materialet er tænkt som en introduktion til at tage ’Snak om det’ op i undervisningen. Der er fokus på at skabe tillid og tryghed i klassen til at tale om tanker og følelser, med særligt fokus på de fem grundfølelser: 

Glæde
Vrede
Afsky
Frygt
Tristhed

Nogle af børnene vil muligvis allerede kende til de fem grundfølelser fra Disney Pixar filmen ’Inderst inde’. 

Eleverne får gennem øvelser og lege mulighed for at lære at sætte ord på deres tanker og følelser ved at arbejde med de fem grundfølelser. Der bliver skabt en følelse af fællesskab i klassen, når eleverne erfarer, at der er andre der har nogle af de samme tanker og følelser som dem selv. 

Når vi deler vores tanker og følelser, skaber vi netop en følelse af fællesskab. Vi finder ud af at andre tænker og føler ligesom os selv, og vi lærer at forstå os selv og andre bedre. Tegnefilmene, som vi har produceret, er tænkt som en mulighed for at skabe et fælles tredje. De skaber en mulighed for at snakke om tanker og følelser – lidt ud i strakt arm. I kan snakke om figurerne i filmene, uden at eleverne behøver at blive konfronteret med egne erfaringer, samtidig får eleverne mulighed for at få afløb for nogle af de tanker og følelser de selv går med.

SÅDAN KAN DU INTRODUCERE TEGNEFILMEN ’SNAK OM DET: I KLASSEN’ OG UNDERVISNINGSMATERIALET.
Inden I ser filmen sammen i klassen, kan du starte med at sætte nogle ord på hvad psykisk sygdom er. Du kan fortælle eleverne, at psykisk sygdom er en sygdom i tankerne og i følelserne. Du kan fortælle dem, at psykisk sygdom ikke smitter ligesom sygdomme i kroppen. Du kan også fortælle dem, at man godt kan blive rask igen, og at der findes læger som er gode til det med tanker og følelser – dem kalder vi for psykiatere. Du kan også fortælle, at det kan være svært at være barn i en familie hvor psykisk sygdom fylder, men at det hjælper, at man taler med andre om, hvordan man har det. Fortæl dem fx, at det kan være svært for ens mor eller far at huske at smøre madpakken, gå med til fodboldkampe eller at bage en fødselsdagskage, når den psykiske sygdom fylder.

Du kan fortælle eleverne, at I nu skal se en tegnefilm, om en dreng der hedder Frederik. Frederiks far er ramt af en psykisk sygdom, men indtil nu har ingen ovre i skolen kendt til det. Frederiks kammerater har godt lagt mærke til, at Frederik ikke vil have nogen med hjem og lege, ligesom Frederiks lærer har lagt mærke til, at Frederiks humør har ændret sig, at han ikke længere leger så meget med de andre og at han hurtigere bliver vred. En dag da Frederik kommer i skole, spørger hans lærer Frederiks mor, hvordan det går derhjemme. De får sig en snak om, at Frederiks far har fået en psykisk sygdom. Bagefter beslutter læreren, at de skal snakke sammen i klassen om psykisk sygdom.
Efter filmen kan du fortælle eleverne, at mange børn, der har forældre med en psykisk sygdom, kan synes det er lidt pinligt, fordi deres forældre ikke ligner sig selv, når sygdommen er der. Derfor fortæller de det ikke til nogen. Spørg eleverne om hvordan de tror, det har været for Frederik at holde hemmeligt, at hans far har en psykisk sygdom?

Velkommen til Snak om det, KAL

Velkommen til Snak om det, DK 

Undervisningsmateriale til indskoling, KAL

Undervisningsmateriale til indskoling, DK

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet, KAL 

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet, DK  

Snakkekort til print, KAL + DK

Vejledning til snakkekort, KAL

Vejledning til snakkekort, DK

Forældrebrev, KAL

Forældrebrev, DK

Hvis en elev bliver berørt, KAL

Hvis en elev bliver berørt, DK 

Materialet er udviklet af Psykiatrifonden i Danmark og tilpasset grønlandske forhold med vejleding fra psykologfaglig konsulent cand.psych. Heidi Lindholm, Nuuk