vælg et emne
... eller vælg et emne

Patientinformation > Sundhedstilbuddet i din region

Sundhedstilbud i Region Avannaa 
Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq og bygder

Sundhedstilbud i Region Disko 
Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Kangaatsiaq og bygder

Sundhedstilbud i Region Qeqqa 
Sisimiut, Maniitsoq og bydger

Sundhedstilbud i Region Kujataa 
Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik og bygder

Sundhedstilbud i Region Sermersooq
Nuuk, Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og bygder

I hver af de 5 sundhedsregioner er der følgende inddeling af sundhedskonsultationer:
1. Befolkningsgrundlag < 50 indbyggere: Bygdekonsultation uden en "Pipaluk"*
2. Befolkningsgrundlag 50 – 200 indbyggere: Bygdekonsultation med en "Pipaluk"
3. Befolkningsgrundlag 200 – 500 indbyggere: Sundhedsstation
4. Befolkningsgrundlag 500 – 1.200 indbyggere: Sundhedscenter (mindre)
5. Befolkningsgrundlag > 1.200 indbyggere: Sundhedscenter (større)
6. Den by i regionen med flest indbyggere: Regionssygehus
7. Befolkningsgrundlag > 500 indbyggere: En eller flere Tandklinikker
*Pipaluk er navnet på det Telemedicinske udstyr, som findes i bygderne

Ydelseskataloget
I Ydelseskataloget kan du se, hvilke sundhedsfaglige ydelser du som borger bliver tilbudt og har mulighed for at få i din region. Se hele ydelseskataloget ved at klikke her.

Det er sundhedsvæsenets ønske, at regionernes tilbud bliver så ens som muligt, så du kan forvente den samme gode behandling i alle regioner. Der vil være en naturlig forskel i de sundhedstilbud, der tilbydes i bygder, mindre byer og større byer. Dette sker for at sikre en høj faglighed, der kommer dig som patient tilgode. 

Som borger vil du altid have adgang til de ydelser, der tilbydes på regionssygehuset i din region. Derfor, hvis den bygdekonsultation eller det sundhedscenter du er tilknyttet ikke tilbyder eksempelvis planlagte operationer, betyder det, at du vil blive opereret på regionssygehuset, hvis behovet opstår.

Da den demografiske udvikling løbende ændrer sig, vil de sundhedsfaglige ydelser også kunne ændre sig. Derfor er dette Ydelseskatalog ikke et endegyldigt dokument, men et overblik over sundhedsvæsenets ydelser på nuværende tidspunkt og i nærmeste fremtid. I takt med at der implementeres nye tiltag i sundhedsvæsenet, eller at der sker ændringer, vil de sundhedsfaglige ydelser, vi tilbyder dig som borger, blive tilpasset. På den måde fremtidssikrer vi sundhedsvæsenet.

Viser artikel 1 til 5