vælg et emne
... eller vælg et emne

Vil du klage?

Før du klager

FÅ en samtale med sundhedspersonalet – du bliver
hørt og får svar!

Når du har været i behandling i sundhedsvæsenet, kan der opstå spørgsmål.

- Hvorfor gjorde lægen, som han eller hun gjorde?
- Er det normalt at have disse følger efter en operation?
- Kunne behandlingen have været anderledes?

Spørgsmål som kan skabe tvivl og gøre dig vred eller ked af det.

• En samtale er for dig, som har oplevet en behandling, du ikke er tilfreds med.
• Du ønsker en forklaring på, hvorfor du fik netop den sygdomsbehandling.
• En samtale kan hjælpe dig med at få de afklaringer og de svar, du søger.

Læs mere om samtale med sundhedsvæsenet
 


Klag over serviceniveauet
Du kan klage over serviceniveauet, hvis klagen drejer sig om:
Sundhedsvæsenets service, herunder:
• Personalets opførsel
• Lokaleforhold
• Konsultationens åbningstider
• Ventetider

Sådan klager du over serviceniveauet i sundhedsvæsenet
  • Til højre finder du klageskema, som kan udfylde og sende til oplyste adresse

Klag over sundhedsfaglig behandling
Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, som omfatter:
Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling, fødselshjælp, pleje, forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient, information om og samtykke til behandling, journalføring, sundhedspersoners tavshedspligt, lægeerklæringer.

Sådan klager du over den sundhedsfaglige behandling
  • Til højre finder du klageskema, som kan udfylde og sende til oplyste adresse

Anmod om erstatning
Du kan anmode om erstatning, når:
• en sundhedsperson har begået en fejl i forbindelse med den sundhedsfaglige behandling af dig
• du har fået medhold i din patientklage om, at der er blevet begået en sundhedsfaglig fejl
• du har lidt en personskade, som er en direkte følge af den begåede sundhedsfaglige fejl

Sådan anmoder du om erstatning fra sundhedsvæsenet
  • Til højre finder du klageskema, som kan udfylde og sende til oplyste adresse

Vil du klage på en andens vegne?
Sådan klager du på vegne af andre 

Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"Vil du klage? ". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk

Vedhæftede filer