vælg et emne
... eller vælg et emne

Sundhedsforskere indtager Nuuk

24-09-2019

Forskere, sundhedspersonale og andre med interesse for sundheden i Grønland samles i disse dage i Nuuk til den store grønlandsmedicinske konference NUNA MED 2019.

- ”Vi er glade for igen at kunne samle forskere og interesserede omkring de
seneste grønlandsmedicinske forskningsresultater, sætte aktuelle
forskningsspørgsmål til debat i et tværfagligt forum og fremme samarbejdet om sundhedsfaglig forsk-ning i Grønland”, siger en af hovedkræfterne bag
konferencen, Gert Mulvad.

NUNA MED 2019 har fået overskriften ” Bevægelse i Sundhed”. Blandt keynote speakers er sundhedsforsker og professor i integrativ medicin Bente Klarlund
Pe-dersen, videnskabsjournalist, forfatter og ph.d. i neurobiologi, Lone Frank og for-sker ved Institut for Folkesundhed på Århus Universitet og speciallæge i
arbejdsmedicin og lungesygdomme, Niels Erik Ebbehøj.

Temaerne er: Sundhed i Arktis, mental sundhed, genetik, diabetes, miljømedicin, aldring og ældrepleje, telemedicin, misbrug, og meget mere.

Konferencens plenumforedrag finder sted i kulturhuset Katuaq, mens
temasessi-onerne afholdes på Hotel Hans Egedes konferencecenter. Lørdag den 5. oktober åbner Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Abelsen konferencen i Katu-aq. Herefter følger tre dage med et tætpakket program, inden konferencen slutter mandag eftermiddag d. 7. oktober.

NUNA MED konferencerne har været afholdt hvert tredje år siden 1991.
Arrangørerne er: Grønlandsmedicinsk Selskab, Peqqissaasut Kattufiat, Grønlands Læge-kredsforening og Grønlands Center for Sundhedsforskning.

Læs mere om NUNA MED 2019 på www.nunamed.org

For yderligere oplysninger kontakt følgende medlemmer af arrangementsgruppen: Gert Mulvad på mobil: 483253 eller e-mail: gm@peqqik.gl