vælg et emne
... eller vælg et emne

Vi skal stå sammen om at forebygge misbrug

16-06-2017

-”Vi politikere må stå sammen om at forebygge det udbredte misbrug af alkohol, som gør livet rigtig svært for mange børn, og som skader hele vores samfund", siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain, som er overrasket over Kommuneqarfik Sermersooqs hårde kritik af forslaget til en ny alkohollov:

I betragtning af de alvorlige problemer som alkohol medfører i vores land og ikke mindst i Kommuneqarfik Sermersooq, er jeg meget overrasket over kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalgs kritiske høringssvar til alkoholloven.  Jeg har netop besøgt Østgrønland, hvor jeg mødte borgerne i Tasiilaq og Kuummiut. I modsætning til udvalget bakkede de borgere, der mødte op til borgermøderne, op om lovforslaget. 

Udvalget indstiller blandt andet til, at vi helt dropper forslaget om at forbyde markedsføring af alkohol. Netop denne del af forslaget er meget vigtig, fordi et forbud mod markedsføring har en veldokumenteret forebyggende effekt, især i forhold til børn og unge. 

Vi ved fra flere undersøgelser, at unge, der udsættes for alkoholreklamer er mere tilbøjelige til at begynde at drikke alkohol, eller til at drikke mere, hvis de allerede drikker.

Jeg mener, at vi har pligt til at tage alle midler i brug, for at sikre en bedre fremtid for de børn som i dag lider under misbrug, og for at gøre alt hvad vi kan for at forhindre, at misbruget fortsætter i generationer. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler netop et forbud mod markedsføring, som en effektiv metode til at forebygge misbrug af alkohol.

Udvalget har ret i, at vi ikke kan fastsætte regler for udenlandsk markedsføring. Det mener jeg ikke skal afholde os fra at gøre noget ved markedsføring i vores eget land. 

Børn har ret til at vokse op i et miljø, hvor de er beskyttet mod markedsføring af alkohol.  Vi skal huske, at reklamer kun har et eneste formål – nemlig at vi skal købe varen og helst meget af den. Vi tillader heller ikke reklamer for tobak, så jeg har svært ved at se, hvorfor vi skal tillade reklamer for alkohol.

Alkoholreklamer i det offentlige rum sender et stærkt signal om, at alkohol er et harmløst produkt på linje med alle mulige andre produkter. Reklamerne viser ikke de alvorlige helbredsmæssige og sociale konsekvenser, som kan være forbundet med at drikke alkohol. 

Forslaget til den nye alkohollov vil ikke få den store betydning for almindelige forbrugere, som fortsat vil have mulighed for at købe alkohol. Men loven vil kunne få stor betydning for vores børn og unge, og for deres fremtid.

Som politikere har vi ansvaret for, at skabe gode rammer for befolkningens liv. Det gør vi i høj grad gennem lovgivningen. Jeg er enig med udvalget i, at information og oplysning er vigtige elementer i forebyggelsen. Men oplysning kan ikke stå alene. 

I modsætning til informationskampagner, når lovgivning når ud til alle borgere. Det er gennem lovgivning, at vi for alvor har mulighed for at skabe gode rammer for vores fællesskab og for at mindske den voksende sociale ulighed i vores samfund.  


For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Nauja Møller på mobil: +299 58 26 54 eller e-mail: nmoe@nanoq.gl