vælg et emne
... eller vælg et emne

Det skal være slut med druk foran butikken!

14-06-2017

Sådan lød det utvetydige budskab fra borgerne i Tasiilaq på borgermødet tirsdag. Mange børn er bange og utrygge for at komme i skole, i idrætshallen og multibanen, fordi berusede mennesker opholder sig der ved lønudbetaling og udbetaling af offentlig hjælp.

Salg af alkohol skal væk fra bymidten og bør sælges fra et andet sted, væk fra hvor børn og unge opholder sig. Ludomani blev også nævnt som et stort problem. 

”Vi må ud af den onde cirkel” var et af udtrykkene på borgermødet og vi har brug for uddannelsesmuligheder for arbejdsløse.

Der var ønske om et kulturhus og andre fritidsaktiviteter for unge ligesom uddannelsesmuligheder og praktikpladser var et stort ønske. Borgerne havde også et ønske om at der er muligheder for at få hjælp til personlig udvikling, kursus i forebyggelse af selvmord og højskole for mænd.

Der blev også peget på manglen på sunde fødevarer, mere erhvervsudvikling og uddannelsesmuligheder der tilgodeser både faglærte og ufaglærte. 

På borgermødet præsenterede Naalakkersuisoq for Sundhed Agathe Fontain planerne omkring en ny alkoholov og misbrugslov ligesom Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Doris Jakobsen præsenterede Naalakkersuisuts ekstraordinære indsats i Tasiilaq, hvor der blandt andet indgår en ny uddannelsesinstitution, erhvervsudvikling, selvmordsforebyggelse, mandegruppe og kompetenceudvikling af fagpersonale.


For yderligere oplysninger kontakt departementschef Tine Pars på tlf.: 55 75 57 eller e-mail: tine@nanoq.gl