vælg et emne
... eller vælg et emne

Søg midler fra Uge 18 Puljen

04-02-2014

Nu kan du søge midler fra Uge 18 Puljen og være med til at sprede budskabet om, at kvinder højst bør drikke 7 genstande om ugen, mænd 14, og at man max bør drikke 4 genstande ved samme lejlighed.

Uge 18 er ugen, hvor der bliver sat fokus på genstandsgrænser, alkoholkultur og drikkemønstre i hele landet. Du har mulighed for at ansøge Departementet for Sundhed og Infrastruktur om midler til afholdelsen af dit Uge 18 arrangement frem til d. 28. februar.

I uge 18 opfordres borgere, skoler, foreninger, forebyggelsesudvalg og kommuner til at planlægge og gennemføre arrangementer, hvor der sættes fokus på og skabes debat om genstandsgrænser, alkoholvaner og drikkemønstre.

Under overskriften ”Styr det – lad det ikke styre dig” tager Uge 18 udgangspunkt i de fællesskaber vi er i, og forsøger herigennem at skabe rammerne for en god dialog omkring brugen af alkohol.

Her i landet er det især vores drikkemønster i form af rusdrikkeri, der skaber problemer. Rusdrikkeri er, når man drikker mere end fire genstande ved samme lejlighed. Rusdrikkeri er ofte den direkte årsag til ulykker, vold og helbredsmæssige problemer.

Samtalen om alkohol er rigtig vigtig, og det er godt at få talt om, hvilke konsekvenser det har når mennesker i ens omgangskreds eller for eksempel på ens arbejdsplads drikker for meget.

Uge 18 tager afsæt i de tre råd fra Alkohol- og Narkotikarådet om alkohol:
• Børn og unge under 18 bør helt undgå at drikke alkohol.
• Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol.
• Stop før 5 genstande ved samme lejlighed.
Yderligere oplysninger om Uge 18 og ansøgningsskema findes på: www.peqqik.gl

For yderligere oplysninger kontakt Sundhedsfaglig konsulent Lisa Christiansen tlf: +299 34 66 50 eller e-mail: lich@nanoq.gl