vælg et emne
... eller vælg et emne

Corona og Sundhedsvæsenet

 

 

Find information ang. Sundhedsvæsenet og Coronavirus nedenfor:

Oversigt over sted og tidspunkt for Coronatest i hele sundhedsvæsenet 

 

Besøg
Pårørende bedes begrænse besøg hos indlagte patienter og besøg skal være aftalt med personalet.
Det anbefales at bruge mundbind eller visir, når man færdes på fællesarealer på alle Sundhedsvæsenets enheder – sygehuse, sundhedscentre og øvrige lokationer
Hygiejnerådene skal derudover fortsat respekteres:
Dvs.
•         Vask/afsprit hænder når du ankommer og går
•         Gå direkte til den relevante afdeling
•         Begræns fysisk kontakt
•         Og hold behørig afstand

 

For spørgsmål
Hvis du har spørgsmål om Coronavirus - se Landslægens hjemmeside: nun.gl.

Ring til corona-hotline på: 80 11 00 eller send en e-mail:  corona@nanoq.gl

Til medarbejdere i Sundhedsvæsenet

På Sundhedsvæsenets intranet Sulisunut og det interne system for retningslinjer D4 finder du personaleinfo om Coronavirus til ansatte.