vælg et emne
... eller vælg et emne

Lovlige lægemidler

Se listen om Lovlige lægemidler, i dette link

Listen indeholder de lægemidler, der i henhold til § 7, stk.1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler, er defineret som lovlige.

Listen indeholder oplysninger om:

  1. Lægemidlets navn
  2. Varenummer
  3. ATC-kode
  4. Udleveringsbestemmelse og minimumssortiment     
  5. Producent

Ad 1)
Lægemidlets navn er det navn, der anvendes af sundhedsvæsenets leverandør.

Ad 2)
Varenumre fremmer sikkerheden i forbindelse med medicinvirksomheders, grossisters og apotekers håndtering af lægemidler, og det er samtidig en forudsætning for pålidelige lægemiddelstatistikker.

Hvert enkelt lægemiddel tildeles et varenummer. Ud fra varenummeret kan lægemidlets navn, lægemiddelform, styrke, pakningsstørrelse og udleveringsbestemmelse identificeres.

Ad 3)
Ved ATC-kode forstås inddeling af lægemidler i ”Anatomical Therapeutical Chemical classification system”.

Oversigt over hovedgrupperne:
A: Fordøjelse og stofskifte

B: Blod og bloddannende organer

C: Hjerte og kredsløb

D: Dermatologiske midler

G: Urogenitalsystem og kønshormoner

H: Hormonsystemet

I: Infektionssygdomme, systemiske midler

L: Antineoplastiske og immunomodulerende midler

M: Muskler, led og knogler

N: Centralnervesystemet

P: Parasitologi

R: Respirationssystemet

S: Sansesystemet

V: Varia

Ad 4)
Udleveringsbestemmelserne for lægemidlerne er defineret i tre grupper:

A: ordinations- og indberetningspligtige lægemidler
At et lægemiddel er indberetningspligtigt betyder, at forbruget ag det pågældende lægemiddel skal indberettes til den tilsynsførende myndighed i henhold til reglerne i Hjemmestyrets bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om forbrug af A lægemidl

B: ordinationspligtige lægemidler
Der kræves ordination af læge, dyrlæge eller anden dertil autoriseret sundhedsperson

H-MIN og H: Håndkøbslægemidler:

H-MIN
Betyder, at lægemidlet indgår i minimumssortiment.
At et lægemiddel indgår i minimumssortiment betyder jf. § 11 i bekendtgørelsen om tilladelse til salg og håndtering af håndkøbsmedicin i detailforretninger, at butikken skal have en passende beholdning af lægemidlet.                        
Med ”passende beholdning” menes, at butikken ud fra byens/bygdens størrelse skal sikre, at de pågældende varer findes på hylderne. Dog vil det ikke blive lagt indehaveren af tilladelsen til last, hvis lægemiddelmanglen beror på ydre omstændigheder, såsom manglende forsyning på grund af vejret, eller et i en periode uforudsigeligt højt forbrug.

H
Lægemiddel, som butikken har ret, men ikke pligt til at lagerføre.

Ad 5)
Den i listen anførte producent er den, der ved ansøgning om markedsføringstilladelse er anført som enten producent eller ansvarlig importør.

Generer pdfEmbed

Embed artiklen

"Lovlige lægemidler". For at embedde artiklen på din side skal du kopiere nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Tilbagemeldinger

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk